ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


งานแผนงานและงบประมาณ 

 แผนปฏิบัติการ

ปี พ.ศ.2562
 แบบฟอร์มการปรับแผนงบประมาณ 
 แบบฟอร์มแผนดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ 
 แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง 
 แบบฟอร์มเขียนโครงการ 
 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
 แผนปฏิบัติการประจำเดือน มี.ค.62 
 แผนปฏิบัติการประจำเดือน ก.พ.62 
 แผนปฏิบัติการประจำเดือน ม.ค.62 
 แผนปฏิบัติการประจำเดือน ธ.ค.61 
 แผนปฏิบัติการประจำเดือน พ.ย.61 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2562 
ปี พ.ศ.2561
 แบบฟอร์มสรุปโครงการปี61 
 แนวทางการเขียนโครงการปี61 
 แบบฟอร์มความเสี่ยงในโครงการปี61 
 แบบฟอร์มโครงการปี61 
ปี พ.ศ.2559
 พรบ.รายจ่ายปี59(ขาวขาดแดง) 
 แผนปฏิบัติการปี59 
ปี พ.ศ.2558
 แบบฟอร์มสรุปโครงการปี58 
 แบบฟอร์มสรุปไตรมาสปี58 
 ตัวชี้วัดรายกลุ่มงานปี58 
 แผนการใช้พัสดุในโครงการปี58 
 แผนปฏิบัติการปี58 
 แผนงานโครงการปี58