Monday, June 6, 2011     17:19
More Website Templates at TemplateMonster.com!
 


รายละเอียด

คลินิกฝากครรภ์

         คลินิกฝากครรภ์ให้บริการฝากครรภ์คุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และองค์การอนามัยโลก  ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม  เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์สามีและครอบครัว มีความรู้และมีศักยภาพ ในการดูแลตนเองและทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสามี ญาติและครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการเลียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

ขอบเขตการให้บริการ 

1. ให้บริการฝากครรภ์คุณภาพตามมาตรฐาน ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงเข้าสู่ระยะคลอดทุกวัน ในเวลาราชการ
2. ดูแลหญิงมีครรภ์ทั้งในรายปกติ และในรายที่มีภาวะเสี่ยงสูง
3. ให้บริการปรึกษาทางพันธุศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย 
4. การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ  คลื่นความถี่สูง (Ultrasound )
5.การตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ (Non stress test)

กิจกรรมการบริการ

การบริการหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงสูงขณะตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ครั้งแรก
1.  ประเมินภาวะสุขภาพ
2. ซักประวัติ
3. ตรวจร่างกาย / ตรวจเต้านม
4. ตรวจครรภ์ /ประเมินภาวะผิดปกติขณะตั้งครรภ์ / ประเมินความเครียด
5. ตรวจเลือด/ตรวจปัสสาวะ
6. ตรวจฟัน
7. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก / ให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
8. ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์
** นัด 1 สัปดาห์ ฟังผลเลือดและเข้ากลุ่มโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 1

ฝากครรภ์ครั้งอื่นๆ

1. ประเมินภาวะสุขภาพ
2. ตรวจร่างกาย / ตรวจภายใน
3. ตรวจครรภ์ /ประเมินภาวะผิดปกติขณะตั้งครรภ์ /อัลตร้าซาวด์
4. ประเมินความเครียด
5. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก / ให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก /ยาแคลเซียม
6. ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ / แนะนำการสังเกตการณ์นับลูกดิ้น
7. ตรวจเลือดครั้งที่ 2   (** นัด 1 สัปดาห์ เข้ากลุ่มโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 2)

ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงสูง หรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ จะได้รับบริการฝากครรภ์ ตามแผนการรักษาของแพทย์

วัน เวลา ให้บริการ

ตารางให้บริการคลินิคฝากครรภ์

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และหยุดวันนักขัตฤกษ์

 

DSC_1063DSC02687

>>ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด<<