Monday, June 6, 2011     17:19
More Website Templates at TemplateMonster.com!
 


รายละเอียด

คลินิกเด็กสุขภาพเด็กดี

         คลินิกเด็กสุขภาพดีให้บริการดูแลฉีดวัคซีนตามวัย ประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ  ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   ตรวจคัดกรองออทิสติก    ประเมินความฉลาดทางอารมณ์   คัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กได้เหมาะสม   ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก  โดยมีการทำงานประสานกันของสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ กุมารแพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร นักโภชนาการ  นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมและการดูแลเด็ก

ผู้รับผิดชอบ

 

1.นางสาวอัญชลี  

2.นางสาวจินตนา 

3.นางพรรณพิลาศ 

ภูมิจันทึก 

ปลัดครบุรี

คำแหง           

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

ขั้นตอนหรือขอบเขตการให้บริการ

         1.ยื่นทำบัตรที่ห้องบัตร ลงทะเบียน
         2. ซักประวัติ 
         3. ประเมินการเจริญเติบโต 
         4. ประเมินพัฒนาการ 
         5. ตรวจร่างกายทั่วไป / ตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะซีด
         6. ตรวจคัดกรองตามช่วงอายุ
         7. อบรมโรงเรียนพ่อแม่ 
         8. แปลผล / แจ้งให้ทราบ พูดคุยให้คำปรึกษา
         9. ตรวจฟัน  / เคลือบฟลูออไรด์วานิช
         10. รับวัคซีน / พักสังเกตุอาการ 30 นาที 
         11. นัดครั้งต่อไป / กลับบ้าน

เวลาทำการ

          กำหนดวันให้บริการทุกวันจันทร์  - พฤหัสบดี  เวลา 08.00 -16.00 น.  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม  044 – 305131  ต่อ 124  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตารางการให้บริการ

สถานที่


มุม NDDC

 


คลินิกการออกกำลังกายในน้ำสำหรับทารก“ Baby Exercise By HPC5 ”

         ก่อนที่ลูกน้อยจะลืมตาดูโลก เขาเคยอาศัยอยู่ในน้ำคร่ำ ในครรภ์มารดาตลอดระยะเวลา 9 เดือนทารกจะคุ้นเคยกับน้ำและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในน้ำได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อทารกคลอดออกมาจะต้องเริ่มปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่มีน้ำรอบตัว ปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้ทารกว่ายน้ำซึ่งเป็นกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบใหม่ที่หลายประเทศให้ความสนใจเป็นการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงหลังคลอดเพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายรวมถึงด้านสติปัญญาของเด็ก
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาการในวัยทารก เพื่อเติบโตเป็นเด็กที่สมบูรณ์ แข็งแรง จึงได้นำประโยชน์ของการออกกำลังกายในน้ำสำหรับทารกมาจัดบริการในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ให้เด็กได้ออกกำลังกายในน้ำ  เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง  และเพิ่มความรู้ในการดูแลลูกน้อยในทุกช่วงวัย

ประโยชน์ที่สำคัญของการออกกำลังกายในน้ำสำหรับทารก

         1.ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายหลังทารกว่ายน้ำจะกินมากนอนหลับลึกขณะหลับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตออกมามากทำให้เด็กโตเร็วทั้งความยาวน้ำหนักและเส้นรอบศีรษะ 
         2. พัฒนาระบบย่อยอาหารการว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่ทารกต้องเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายช่วยในการย่อยการดูดซึมการเคลื่อนไหวของสำไส้มากขึ้นทำให้เร่งการขับถ่ายขี้เทามากขึ้นอุจจาระเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยลดอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดได้ 
         3. พัฒนาระบบหายใจและส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดเมื่อทารกว่ายน้ำแรงดันน้ำที่มีต่อทรวงอกจะเพิ่มความจุปอดมากขึ้นการว่ายน้ำช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายเด็กดีขึ้น
          4.กระตุ้นประสาทสัมผัสของทารกโดยผ่านทางผิวหนังในขณะที่ทารกว่ายน้ำทารกมีการเคลื่อนไหวร่างกายสมดุลกันเป็นการช่วยพัฒนาทักษะด้านการทรงตัวและการหยิบจับสิ่งของเมื่อทารกโตขึ้นทารกมีการตื่นตัวด้านการมองเห็นและการได้ยินพร้อมที่จะรับรู้สิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 
         5.ส่งเสริมและกระตุ้นความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแขนขามีการเคลื่อนไหวและยืดหยุ่นดีขึ้นช่วยให้ข้อมือและข้อเท้าของทารกแข็งแรงเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ทารกจะเริ่มหัดยืนและเดินต่อไป
          6.พัฒนาด้านจิตใจอารมณ์และสติปัญญาการว่ายน้ำทำให้ทารกเคลื่อนไหวแขนขาอย่างเป็นอิสระทำให้มีความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งยังทำให้ระบบประสาทและสมองมีการทำงานสัมพันธ์กันโดยตรงนอกจากนั้นเซลล์ยังไวต่อความรู้สึกสมองไวต่อความรู้สึกมีการพัฒนาความฉลาดได้เร็วกว่าปกติ 

>>ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด<<