Monday, June 6, 2011     17:19
More Website Templates at TemplateMonster.com!
 


รายละเอียด

ค่ายส่งเสริมสุขภาพ

        คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่มั้ย ที่ใส่ใจในสุขภาพ การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกท่านปรารถนา เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ทางของเราจึงจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพดีโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

1. ค่ายป้องกันภาวะสมองเสื่อม(อัลไซเมอร์)

2. ค่ายป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม

3. ค่ายป้องกันภาวะหลอดเลือดสมอง

4. ค่ายอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

3. ค่ายป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

        โรคหลอดเลือดสมอง คือ กลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติของระบบการไหลเวียนของเลือดไปที่สมอง ทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยง  เซลล์สมองถูกทำลายและสูญเสียการทำหน้าที่ของร่างกายที่สมองส่วนนั้นควบคุมอยู่
        โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของความพิการ ของประชากรไทยเป็นอันดับ 2 รองจากอุบัติเหตุ  จึงเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศรวมกันปีละเป็นหมื่นล้านบาท แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้  โดยการลดปัจจัยเสี่ยง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม  งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง  ถ้าพบปัจจัยเสี่ยงต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ  ทางโรงพยาบาลจึงจัดเข้าค่ายสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยมีกิจกรรมดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

        ผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไป  ผู้ป่วยสมองเสื่อม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

        สอบถามได้ที่ 044-305131 ต่อ 118 งานผู้สูงอายุ

รูปแบบ/วิธีการสอนบรรยาย(ภาคทฤษฎี) ,สาธิต/ฝึกปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม