Monday, June 6, 2011     17:19
More Website Templates at TemplateMonster.com!
 


รายละเอียด

งานเวชศาสตร์ชันสูตร


 
        งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ภายใต้การดำเนินงานของนักเทคนิคการแพทย์และมีการประกันคุณภาพ โดยได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 ของสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดให้บริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ดังนี้

สถานที่ติดต่อ งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 044-305136
เบอร์แฟกซ์ 044-305136