ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


งานแผนงานและงบประมาณ 

 งบประมาณ

ปี พ.ศ.2562
 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย 
 ผลเบิก28ก.พ.62 
 ผลเบิก26ก.พ.62(กพร.) 
 ผลเบิก31ม.ค.62 
 ประกาศมาตรการ/แนวทางในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี2562 
 ผลเบิก28ธ.ค.61 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี2562 
 ผลเบิก30พ.ย.61 
 ผลเบิก31ต.ค.61 
 แผนเบิกจ่ายงบประมาณปี62 
ปี พ.ศ.2561
 ผลเบิกจ่ายปีงบประมาณ2561 
 ผลเบิกจ่าย15ก.ย.61 
 ผลเบิกจ่าย15ส.ค.61 
 ผลเบิกจ่าย15ก.ค.61 
 ผลเบิกจ่าย15มิ.ย.61 
 ผลเบิกจ่าย15พ.ค.61 
 ผลเบิกจ่าย15เม.ย.61 
 ผลเบิกจ่าย15มี.ค.61 
 ผลเบิกจ่าย15ก.พ.61 
 ผลเบิกจ่าย15ม.ค.61 
 ผลเบิกจ่าย15ธ.ค.60 
 ผลเบิกจ่าย15พ.ย.60 
 ผลเบิกจ่าย1ต.ค.60 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี61