ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


งานแผนงานและงบประมาณ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 


 พรบ.งบประมาณรายจ่ายฉบับที่3 ปีพ.ศ.2559

      พรบ.งบประมาณรายจ่ายฉบับที่3 ปีพ.ศ.2559

download